Si Buchoy na Mausisa at ang Pakinabang ng Social Media

Kalyo sa Kanang Palasinsingan

Larawan ay mula sa http://bit.ly/1oFdrF3 Larawan ay mula sa http://bit.ly/1oFdrF3

SI BUCHOY ay isang batang mausisa. Kapag may napapansin siyang bago o kakaiba, hindi matapus-tapos ang mga tanong niya.

“Bakit ganito? Bakit ganyan?”
“Ano ito? Saan iyan?”
“Sino ito? Paano iyan?”

Para bang ang lahat ng matuklasan niya ay gusto niyang lubos na maunawaan.

Isang araw ay lumapit si Buchoy sa kanyang Nanay at nag-usisa. “Nay, saang silid-aklatan po ba mahihiram ang Facebook?”

Natawa ang Nanay niya. “Anak, hindi libro ang Facebook. Ito ay isang program sa computer kung saan pwedeng mag-ugnay ang mga tao sa buong mundo.”

“Wow, dahil po yan sa Internet, ano? Ang galing talaga ng Internet!,” manghang-manghang sabi ni Buchoy. “Nay, pwede na po ba akong mag-Facebook?”

“Hindi pa pwede, anak,” wika ng Nanay ni Buchoy. “Ito ay maaari lamang gamitin ng mga taong edad labintatlo pataas.”

“Bakit po hindi pa pwede sa mga bata?,” usisa ulit ni Buchoy.

“Katulad lang iyan…

View original post 639 more words

One thought on “Si Buchoy na Mausisa at ang Pakinabang ng Social Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s